Doporučená literatura

9 Powerful Secrets to Find Your Dream Job! (9 efektních tajemství, jak najít práci svých snů!

kniha

Váš průvodce po rozmanitých pracovních nabídkách od A do Z. Globální trh práce nebyl nikdy konkurenceschopnější a náročnější. Co fungovalo včera, to dnes fungovat nemusí. Na rozdíl od většiny knih o kariéře není tato kniha jen zásobárnou vzorů průvodních dopisů a životopisů. Pomůže vám skutečně pochopit, jak myslí tazatelé při pohovorech a naučí vás rychle zasáhnout jejich psychologické spouštěcí body. To znamená, že je přesvědčíte, aby si přečetli váš průvodní dopis a životopis. V knize 9 TAJEMSTVÍ se naučíte používat jemné psychologické techniky, kterými si získáte tazatele na svou stranu za 6 sekund nebo méně! Veškeré příklady jsou převzaty z reálného života a kladou důraz na vaše IQ neboli "tvrdé" dovednosti a na vaše EQ neboli "měkké"dovednosti. Kombinace obou, to je přesně to, co tazatelé potřebují ke svému konečnému rozhodnutí.

Název: 9 Powerful Secrets to Find Your Dream Job! (9 efektních tajemství, jak najít práci svých snů!)
Autor knihy: Dr. Robert Edmonson je mezinárodně uznávaný vedoucí lektor na úrovni "C", mezinárodní konzultant, facilitátor, autor populárních knih o vůdcovství, podnikatelských článků, hlavní řečník a host na různých talk show a hostující profesor na známých univerzitách. V průběhu posledních 10 let poskytl kariérní koučování stovkám multikulturních absolventů z řad středních a vyšších manažerů a vedoucích pracovníků na úrovni "C".
Cena elektronické knihy: 29,99 dolarů
Popis: papírový výtisk nebo elektronická kniha
ISBN: 978-0984161874
Informace najdete na adrese: www.paradigm21.com

 

 

Conversational Intelligence: How Great Leaders Build Trust & Get Extraordinary Results Hardcover
Konverzační inteligence: Jak velcí vůdcové budují důvěru a dosahují mimořádných výsledků

kniha

Klíčem k úspěchu v životě i podnikání je stát se mistrem konverzační inteligence. Není to o tom, jak jste chytří, ale jak otevřeně se učíte silné nové a efektivní konverzační rituály, které naplní mozek smyslem pro důvěru, partnerství a vzájemný úspěch. Kniha Konverzační inteligence předkládá řadu nových poznatků neurologického výzkumu z celého světa, a přináší vědu na zem, aby ji lidé mohli pochopit a aplikovat ji ve svém každodenním životě. Autor Judith Glaser vysvětluje, jaký druh rozhovorů oslovuje nižší, primitivnější části mozku, a jaké rozhovory aktivují inteligenci na vyšší úrovni, jako je například důvěra, integrita, empatie, a dobrý úsudek. Konverzační inteligence předkládá složitý vědecký materiál snadno srozumitelnou formou a umožňuje jeho aplikaci prostřednictvím mnoha snadno použitelných nástrojů, příkladů, konverzačních rituálů a postupů pro všechny úrovně organizace.

Název: Conversational Intelligence: How Great Leaders Build Trust & Get Extraordinary Results (Konverzační inteligence: Jak velcí vůdcové budují důvěru a dosahují mimořádných výsledků)

Autor knihy: Judith E. Glaser

Cena elektronické knihy: 11,49 dolarů (270 Kč)

Popis: papírový výtisk nebo elektronická kniha

 

 

Humble Inquiry: The Gentle Art of Asking Instead of Telling (Pokorný dotaz: Jemné umění dotazování namísto sdělování)

kniha

Komunikace je ve zdravé organizaci nezbytná. Když jsme ve styku s lidmi, zejména s těmi, kteří jsou nám podřízení, až příliš často prostě říkáme to, co si myslíme, že potřebují vědět. To je sráží. Chceme-li dostávat nové odvážné nápady a zabránit katastrofálním chybám, potřebujeme rozvíjet hbitost a flexibilitu. Musíme cvičit techniku pokorného dotazování.

Ed Schein definuje pokorné dotazování jako "jemné umění povzbuzovat, klást otázky, na které neznáte odpověď, vybudovat vztah založený na zvědavosti a zájmu o jinou osobu." V této seminární práci klade Schein pokorné dotazování do kontrastu s jinými způsoby dotazování, ukazuje jeho výhody, poskytuje mnoho různých příkladů a nabízí rady pro překonání kulturních, organizačních a psychologických bariér, které nám brání uskutečnit tuto praxi.

Název: Humble Inquiry: The Gentle Art of Asking Instead of Telling: (Pokorný dotaz: Jemné umění dotazování namísto sdělování)

Autor knihy: Edgar H Schein


Cena elektronické knihy: 16,99 dolarů (398 Kč)

Popis: papírový výtisk nebo elektronická kniha
 

 

 

Pozornost, Skrytá cesta k dokonalosti

kniha

Co mají společného špičkový neurochirurg a slavný sportovec? Proč nedávná hádka s někým blízkým neustále zaměstnává vaši hlavu? A lze to vypnout? Proč nedokážeme ignorovat naštvané obličeje? A řídíme své týmy, firmičky či instituce opravdu nejlépe, jak je to jen možné? Odpovědi naleznete v knize slavného psychologa a publicisty Daniela Golemana, autora světového bestselleru Emoční inteligence.
Životní úspěch nás i našich dětí záleží podle autorových zjištění z valné části na schopnosti vědomě zaměřovat pozornost (tzv. mindfulness). Průzkumy potvrzují, že schopnost sebeberegulace předčí inteligenci i sociální zázemí, pokud jde o předvídání budoucího úspěchu v zaměstnání a životě. Přesto tato schopnost představuje opomíjenou část naší mentální výbavy. Cílem čtivé a objevné knihy je posvítit si na tuto podceňovanou dovednost a na její klíčovou roli v budování plnohodnotného života.
Nepřetržitý příval e-mailů, textů, zpráv, papírové pošty a videí dohání podle Golemana náš mozek do režimu, který je v naprostém protikladu k žádoucímu stavu „open awareness“ (otevřené pozornosti). Nedokážeme myslet, a nedokážeme nemyslet. Goleman se proto věnuje i tématu uvolnění a relaxace, neboť právě okamžiky odpočinku jsou z hlediska prožívání nejhodnotnější částí našeho dne – zvláště pokud jde o kreativitu.
Zkombinováním špičkového výzkumu s praktickými poznatky prozkoumal autor pozornost ve všech jejích formách a přesvědčivě dokázal, že máme-li přežít ve složitém světě plném neustálého vyrušování a výzev, musíme tuto dávno ztracenou schopnost opět dostat pod svou kontrolu.

Název: Pozornost, Skrytá cesta k dokonalosti

Autor knihy: Daniel Goleman

Cena  knihy: 329 Kč

Popis: kniha, vázaná, 312 stran, 14 × 21,2 cm, česky

Informace najdete na adrese: www.kosmas.cz/knihy/198367/pozornost

 

What Got You Here Won't Get You There: Theme: How Successful People Become Even More Successful
Téma: Jak se úspěšní lidé stávají ještě úspěšnějšími

kniha

Nejvyhledávanějších kouč manažerů v Americe ukazuje, jak vylézt na posledních pár příček žebříčku.

Firemní svět je plný manažerů, mužů a žen, kteří několik let tvrdě pracovali, aby se dostali do vrcholového managementu. Jsou inteligentní, zkušení a mají charisma. Jen hrstka z nich se však dostane na vrchol - manažerský kouč Marshall Goldsmith v této knize ukazuje jemné kroky, kterými toho lze dosáhnout. Jedná se o drobné "transakční nedostatky" jedné osoby ve srovnání s jinými (tak drobné, jako například neříkat "děkuji, dost"), mající za následek negativní vnímání, které může kteréhokoli manažera stáhnout zpět. Goldsmith pomocí jednoduchého žargonu bez zlatnických rad ukazuje, jak je překvapivě snadné změnit chování.

Manažeři kteří zaměstnávají Goldsmitha jako osobního kouče, platí za tuto výsadu 250 tisíc dolarů. Tato kniha nabízí jeho pomoc za jednu desetitisícinu ceny.

Název: What Got You Here Won't Get You There: Theme: How Successful People Become Even More Successful
Téma: Jak se úspěšní lidé stávají ještě úspěšnějšími

Autor knihy: Marshall Goldsmith

Cena elektronické knihy: 12,99 dolarů (305 Kč)

Popis: papírový výtisk nebo elektronická kniha
 

 

Zvládněte stres metodou Inner game!

kniha

Tým autorů pod vedením vyhledávaného kouče, mentora a "objevitele" převratné metody Inner Game aplikuje principy této metody na problematiku stresu a odhaluje cesty, jak iniciovat patřičné změny, které pomáhají stres zvládnout.
Uvádí soubor postupů a cvičení k osvojení si dovedností, které nám pomohou chránit se před psychickou nestabilitou, správně ji vyhodnotit, účinným způsobem odpočívat a udržovat si mentální zdraví. Překlad z angličtiny Aleš Lisa

Název: Zvládněte stres metodou Inner game!

Autor knihy: W. Timothy Gallwey

Cena elektronické knihy: 341 Kč

Popis: kniha brožovaná

Informace najdete na adrese: http://eshop.knihydobrovsky.cz/eshop-zvladnete-stres-metodou-inner-game-550117.html

 

 

 

Vedení procesu změny, V originále „Leading Change“

kniha

Kniha jednoho z nejvýznamnějších světových odborníků v oboru rozvoje vůdčích dovedností a implementace transformačních procesů se zabývá strategickým chováním firem v podmínkách rychlých a dramatických proměn ekonomického prostředí. Sama vnitřní změna firmy - ať již jde např. o zavádění TQM, reengineering, změnu firemní kultury apod. - nebude úspěšná, pokud manažeři odpovědní za transformaci podniků nezmění své metody a své chování a nebudou se orientovat spíše na ''měkké'' metody vedení lidí.

Název: Vedení procesu změny, V originále „Leading Change“

Autor knihy: Kotter John P. (překlad Škapová Hana)

Cena elektronické knihy: 290 Kč

Popis: papírový výtisk 192 stran, 145 x 205 mm, brožovaná

Informace najdete na adrese: www.http://neoluxor.cz/odborne-knihy/vedeni-procesu-zmeny--21786/

 

 

 

The One Minute Manager (Jednominutový manažer)

kniha

Již více než dvacet let miliony manažerů firem v žebříčku Fortune 500 a malých a středních podniků v celé zemi používají techniky popsané v knize The One Minute Manager. Tím zvyšují svou produktivitu, uspokojení z práce a osobní prosperitu. Těchto velmi reálných výsledků dosáhli studiem technik řízení, které sledují ziskovost organizace a jejích zaměstnanců.

The One Minute Manager je stručný, čtivý příběh, který odhaluje tři velmi praktická tajemství: Jednominutové cíle, jednominutová pochvala a jednominutová důtka. Kniha také prezentuje několik studií z odvětví lékařství a behaviorálních věd, které jasně vysvětlují, proč tyto zdánlivě jednoduché metody tak dobře fungují tolika lidem. Až dočtete na konec knihy, budete vědět, jak tyto techniky použít ve své vlastní situaci, a vychutnáte si jejich užitečnost.

To je důvod, proč One Minute Manager nadále zůstává na seznamech obchodních bestsellerů po více než dvě desetiletí, a stal se mezinárodní senzací.

Název: One Minute Manager (Jednominutový manažer)

Autor knihy: Kenneth H. Blanchard, Spencer Johnson

Cena elektronické knihy: 14,29 dolarů (336 Kč)

Popis: papírový výtisk nebo elektronická kniha