12. 09. 2012

Kamil Jaroš zvolen do správní rady Mezinárodní federace koučů ČR

Valné shromáždění Mezinárodní federace koučů ČR zvolilo pana Kamila Jaroše, ACC jako člena představenstva české pobočky. Kamil Jaroš se stal viceprezidentem pro nové členství, PR a marketing.