01. 12. 2013

Partnerství společností Jaros Consulting a TrimCon

Společnost TrimCon je česká konzultační a poradenská firma, kterou založili Roman Fišer a Jiří Plamínek, autoři teorie vitality a souvisejících metodik - Management by Competencies ® (Řízení pomocí kompetencí). Na toto téma vydali oba autoři několik knih.

Společnost TrimCon se zaměřuje na partnerství s klienty, navrhování a realizaci rozvojových programů přizpůsobených na míru. V těchto programech používáme metodu Action Learning, která nám umožňuje úzce propojit teorii s praxí. Tým lektorů TrimCon se skládá z trenérů - manažerů. Skutečné manažerské zkušenosti našich lektorů jsou pro nás klíčovou hodnotou.