10. 02. 2015

MSOPE partnerem při zajišťování školení v oblasti manažerských dovedností pro MPSV

Poradenská firma Jaros Consulting s.r.o., která v ČR zastupuje Management School of Process Excellence (MSOPE), dnes uzavřela subdodavatelskou smlouvu se společností Koučink Centrum s.r.o. při zajišťování školení v oblasti manažerských dovedností pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Touto smlouvou se subdodavatel zavazuje poskytnout plnění dodavateli při realizaci veřejné zakázky „Školení pro vedoucí a odborné pracovníky MPSV“ v rozsahu, kterým subdodavatel prokazuje splnění kvalifikace, a to v části individuální koučink. Individuální koučink bude zaměřen na zvýšení efektivity využívání profesionálního potenciálu zaměstnanců.