05. 10. 2018

Kalendář kurzů HPE v oblasti Business Analysis pro rok 2019

Management School of Process Excellence (MSOPE), vzdělávací divize poradenské firmy Jaros Consulting s.r.o., je odborným partnerem Hewlett-Packard Enterprise (HPE) v oblasti vzdělávání již od roku 2011, v současnosti zajišťuje realizaci kurzů v oblasti Business Analysis.
 
V ČR je HPE jediným autorizovaným školitelem International Institute of Business Analysis (IIBA), organizace vytvářející celosvětově nejrozšířenější metodiku business analýzy. Školení je zaměřeno na „best practices“ v oblasti business analýzy, je založené na metodice BABOK s použitím konkrétních příkladů, případových studií a skupinových cvičení. Aplikace business analýzy v praxi pomáhá absolventům zlepšit procesy ve firmě tak, abyste mohli pracovat lépe a efektivněji. 
 
Kalendář kurzů HPE v oblasti Business Analysis naleznete na stránce http://h10076.www1.hpe.com/cz/cs/training/index.html.