Jaros Consulting - outsourcingová řešení:

Outsourcing obchodních procesů (Business Process Outsourcing, BPO)
 • Kompletní služby pro mezinárodní společnosti ve střední Evropě
 • Outsourcing činností - lidské zdroje, finance a účetnictví, technická podpora, správa informačních systémů
 • Služby zákazníkům: kontaktní centra, servisní centra

Jaros Consulting Ltd.

Řízení lidských zdrojů
 • Podpora náboru na vedoucí pozice (recruitment)
 • Služby při změně zaměstnání (outplacement)
 • Zpětná vazba 360º
Řízení globálního dodavatelského řetězce
 • Řízení komplexních a dynamických dodavatelsko-odběratelských vztahů
 • Rozšířené řízení podniku
 • Podpora na strategické, taktické a operativní úrovni
 • Úroveň podpory SCM 2.0
 • Integrace podnikových procesů s klíčovými procesy dodavatelského řetězce:
  • Řízení vztahů se zákazníky
  • Řízení služeb zákazníkům
  • Zadávání zakázek a plnění objednávek
  • Řízení výrobních toků
  • Řízení distribuce 
  • Správa vráceného materiálu - zpětná logistika
  • Komplexní řízení kvality (Total Quality Management, TQM)