Jaros Consulting - poradenské služby:

Řízení obchodních procesů (Business Process Management, BPM)
 • Optimalizace procesů během životního cyklu BPM
 • Vize, návrh, modelování, realizace, monitorování a optimalizace
 • Zefektivnění podnikových procesů (Business Process Reengineering, BPR)

Jaros Consulting Ltd.

Metody Operational Excellence - projekty Lean-Six-Sigma
 • Udržitelné zlepšení klíčových výkonnostních metrik
 • Lean (Metoda štíhlé výroby): projekty eliminace plýtvání
 • Projekty Six Sigma založené na kritických charakteristikách jakosti
 • Kroky ke zlepšení: Definovat, měřit, analyzovat, zlepšovat a řídit
Řízení mezinárodních projektů
 • Profesionální vedení projektového týmu s podporou takových přístupů, jako například PRINCE2, PRiSM nebo CCPM.
 • Kroky procesu PM (řízení projektů): Zahájení, plánování, realizace, monitorování a kontrola, uzavření
Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost firmy
 • Řešení otázek řízení ukončení životnosti produktů
 • Projekty péče o životní prostředí podle normy ISO 14000
 • Manažerské projekty v oblasti CSR (společenské zodpovědnosti firmy) podle normy ISO 26000